Ceník pronájmů

 
Společenský sál Kulturního klubu vč. přísálí
 • společenská akce, zábava - 4500,- Kč/akce
 • předváděcí akce, prodejní akce - 2000,- Kč/akce
 • soukromá oslava - 2000,- Kč/akce
 • kulturní akce (pořádané NNO s činností na území Hulína) - 1000,- Kč/akce
 • krátkodobá akce (do 4 hodin) - 500,- Kč/hodinu
Přísálí (popř. venkovní zahrádka)
 • oslava (s vlastními zásobami) - 1000,- Kč/akce
 • oslava (s částečnými zásobami) - 500,- Kč/akce
 • oslava (využití hospody KK) - 0,- Kč/akce
 • ostatní akce - 250,- Kč/hodinu
Kuchyně
 • pro přípravu jídel, zapůjčení nádobí a příslušenství 500,- Kč/akce
Místnosti KK (zasedací místnost 1. NP, učebna)
 • hodinový pronájem (schůzová činnost)             100,- Kč/hodinu
 • hodinový pronájem (komerční činnost)             150,- Kč/hodinu
Peklo pod pódiem
 • oslava, společenská akce (s vlastními zásobami) - 1000,- Kč/akce
 • oslava, společenská akce (s částečnými zásobami) - 500,- Kč/akce
 • oslava (využití hospody KK) - 0,- Kč/akce
Areál LETNÍHO KINA
 • kulturní akce (pořádané NNO s činností na území Hulína) - 1500,- Kč/akce
 • komerční akce - 3000,- Kč/akce
Ceník ubytování, Třebízského 195, Hulín
 • Ubytování 1 den   210,- Kč/lůžko/den
 • Ubytování 2 - 5 dnů   180,- Kč/lůžko/den
 • Ubytování nad 5 dnů   160,- Kč/lůžko/den
 • Trvale ubytovaní u sociálního ubytování   140,- Kč/lůžko/den
 • Rezervace (platí pouze pro trvale ubytované)   70,- Kč/lůžko/den
 Ceny jsou uvedeny včetně DPH.
 • NNO = nestátní nezisková organizace
 • Při pronájmu více míst a místností dohromady se ceny sčítají.
 • Uvedené ceny zahrnují základní přípravu prostor, rozestavění stolů, zapůjčení ubrusů atd.
 • Ceny oslav jsou uvedeny bez zajištění obsluhy u stolů, je zajištěna jen obsluha v hospodě.
 • Kulturní akcí se rozumí jednorázové vystoupení, koncert, výstava, divadelní představení, program pro děti a jiná akce, jejíž hlavním účelem není finanční zisk.
 • Ředitel organizace má pravomoc o 50 % snížit cenu nájemného za společenské akce a zábavy, které jsou pořádány NNO s činností na územní města Hulína.
  Schváleno Radou města Hulína dne 20. prosince 2017. Platné od 1. ledna 2018 do schválení nového ceníku.
 Posted by at 13:20