Zář 192016
 

Stejně jako v minulých letech tak i letos pořádáme fotosoutěž. Cílem je podívat se na fotografie hulínských fotografů nebo fotografií, které mají jakoukoliv souvislost s Hulínem – bez tematického omezení. Pravidla jsou uvedena níže. Účast při hodnocení fotografií přislíbil jako loni pan Jaroslav Stojaník, profesionální fotograf z Kroměříže. Těšíme se.

2016-10-fotosoutez-1500px

PRAVIDLA

Fotosoutěž: HULÍNSKÉ FOTOBRANÍ

Cílem fotosoutěže je podívat se na fotografie hulínských fotografů nebo fotografií, které mají jakoukoliv souvislost s Hulínem – bez tematického omezení.

 

Pravidla fotosoutěže:

 • Fotografie musí mít tematickou vazbu na Hulín nebo je musí pořídit fotograf z Hulína.
 • Fotografie mohou být pořízeny před zahájením soutěže.
 • Soutěžícím se může stát každý, kdo fotografii pořídil nebo k ní má autorská práva, splní níže uvedené podmínky účasti ve fotosoutěži a souhlasí s publikováním fotografie bez nároku na honorář.
 • Termín pro zaslání fotografií: 10.2016
 • Výstava fotografií proběhne v měsíci říjnu v přísálku KK Hulín v listopadu 2016.

 

Technické parametry fotografií:

 • Fotografie se budou přijímat pouze v elektronické podobě.
 • Požadují se fotografie v plném nezmenšeném rozlišení, formátu JPEG, v černobílém nebo barevném provedení. Název fotografie musí obsahovat jméno autora a pojmenování fotografie (např.: radim_novak_mlha.jpg).
 • Jeden autor může poslat do soutěže maximálně 5 snímků. Ne všechny pak mohou být vystaveny.

 

Do soutěže nebudou zařazeny fotografie:

 • které nesouvisí se zadaným tématem této soutěže
 • u kterých autor neuvedl platné kontaktní údaje
 • s neetickým obsahem nebo s vulgárním či jinak pohoršujícím popiskem
 • které nevyhovují kvalitou nebo rozlišením

 

Zasílání fotografií

Fotografie je možno zasílat prostřednictvím:

 • e-mailu: pechacek@kkhulin.cz (do velikosti 4 MB)
 • internetové úschovny: www.uschovna.cz (do velikosti 300 MB)

Společně s informacemi je nutno zaslat informace o autorovi: Jméno a příjmení, adresa, telefonní číslo, věk, email.

 

Podmínky

 • Soutěžící zodpovídá za souhlas osoby zachycené na zaslaném snímku.
 • Zasláním fotografií do fotosoutěže uděluje účastník organizátorovi souhlas ke zveřejňování zaslaných fotografií v propagačních materiálech města Hulína pro komerční i nekomerční využití.
 • Organizátor se zavazuje, že zaslané fotografie nebudou poskytnuty třetí straně.
 • Případné dotazy, připomínky: Libor Pecháček, pechacek@kkhulin.cz, tel.: 773 643 646

 

Hodnocení fotografií

Hodnocení fotografií provedou zástupci hulínské radnice a pořadatelé soutěže. Nejlepší fotografové budou odměněni věcnými cenami.

 

 Posted by at 10:32

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(poviné)

(poviné)