Výlepové plochy v Hulíně

 

Městské kulturní centrum Hulín, p.o. spravuje výlepové plochy na území města Hulína. Od dubna 2016 máme ve správě nové výlepové tabule a v rámci udržování čistoty a přehlednosti výlep koordinujeme. Podmínky výlepu na našich plakátovacích plochách jsou uvedeny níže.

 

CENÍK VÝLEPOVÝCH PLOCH V HULÍNĚ

Formát A3: 25 Kč/týden
Formát A2: 35 Kč/týden

Provozujeme 12 výlepových míst, tzn. že pro jeden výlep přijímáme 12  a méně plakátů.

NÁPIS (2)Výlepovým dnem je pondělí. Požadavek na vylepení plakátů musí být vznesen nejpozději v pátek do 11:30 hodin včetně dodání plakátů v dostatečném počtu. Sběr plakátů v Informačním centru Hulín. Plakáty vylepené bez souhlasu budou z plakátovacích ploch v nejbližším možném termínu (i mimo výlepové dny) odstraněny.

Pozn.: Nestátní neziskové organizace s činností na území Hulína a Záhlinic mají možnost slevy na výlep na jimi pořádané akce ve výši 50%.

Po domluvě je možno zajistit propagaci na výlepových plochách „u Rusavy“. Jedná se o 5 poutačů o velikosti 1×1,4m. Výroba samolepky s plakátem stojí 400 Kč. Tyto plochy jsou ale primárně určeny pro akce MKC a města, proto zveřejnění zde jen po domluvě. Kapacita výlepových ploch je omezena. Plakáty určené k výlepu se stávají majetkem MKC Hulín a nevracejí se. MKC Hulín neodpovídá za přelepení, poškození nebo stržení plakátu třetí osobou.

Příjem plakátů:
Informační centrum Hulín,
Náměstí Míru 123, 768 24 Hulín,
Tel.: 735 708 266, mkchulin@seznam.cz, www.kkhulin.cz

Pondělí: 8:30 – 11:30 13:00 – 17:00
Úterý: 8:30 – 11:30 13:00 – 16:00
Středa: 8:30 – 11:30 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:30 – 11:30 13:00 – 16:00
Pátek: 8:30 – 11:30 13:00 – 16:00
 Posted by at 13:12

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(poviné)

(poviné)