Využívejte pracovní prostor efektivně

Netřeba zdůrazňovat, že uspořádání nábytku, zařízení a technického vybavení na pracovišti, má velký vliv nejen na naši výkonnost a plynulé plnění úkolů, ale i na naši psychiku. Pracoviště, kde budeme neustále něco hledat a překládávat, nás bude při práci velmi Přečíst