Byrokracie, strašák nebo nutnost

Když se začaly pomalu rýsovat podmínky GDPR, tak mnozí to brali jako nějakou byrokracii z EU. Jenomže ten kdo doposud pracoval s údaji zaměstnanců nebo klientů, tak věděl, že ani před platností tohoto nařízení nesměl dopustit únik dat, jelikož by to pro něho znamenalo velký problém. Stejně tak jako další se klepali doslova hrůzou, že příliš vysoké sankce není možné splatit za celý život a že to vypadá, že si zřejmě tady někdo pořádně zvedne bankovní účet. Jenomže když se podíváme zpět, tak můžeme posoudit, že ani jedno nebyla pravda a že nařízení vlastně funguje skvěle, protože chrání především to nejcennější, co lidé mají a to je jejich identita. Pravdou je, že se muselo přistoupit k nějakým přísnějším podmínkám, ale v tomto případě to je jen vítané. Nikdo se nemusí obávat toho, že by příslušným zákonům neporozuměl, jelikož velmi dobře fungují různé kurzy nebo školení. Například vše podstatné se dozvíte na školení o nařízení GDPR Orsetto, které nabízí ještě další služby spojené s tímto nařízením.znak EU se zámkem

Co je to osobní údaj?

Je pravdou, že mnohým i tak jednoduchý pojem vnesl mnoho nejasností a otázek do správného zabezpečení podle GDPR. Osobním údajem je totiž každá informace o fyzické osobě. Zcela jasně sem patří jméno, příjmení, věk, pohlaví, datum narození, ale také IP adresa nebo dokonce fotografický záznam, který by prokazoval nebo vedl k rozpoznání dané osoby. Další takovou podobnou záležitostí jsou citlivé údaje a ty se především řadí do zvláštní kategorie osobních údajů. Patří sem velmi choulostivé záznamy, jako jsou například zdravotní, biometrické údaje, náboženské vyznání, sexuální orientace a mnohé další. Ke zpracování takových údajů musí mít správce správné odůvodnění, jinak není potřeba je zaměstnavateli sdělovat, natož aby on je použil bez souhlasu dotyčného.tým lidí jak se domlouvá nad analýzou

Zabezpečení dat je velmi důležité

V podstatě všechny získané informace jsou natolik důležité, že je třeba jim věnovat řádnou pozornost a zachovat mlčenlivost. Navíc i správné zabezpečení, aby skutečně dozorový úřad neshledal žádnou skulinku pro možný únik dat. Investice do řádného školení zaměstnanců nebo vedení podniku, případně pověřenců, kteří zpracovávají data a osobní údaje, je to nejlepší, co se může v této oblasti udělat. Každý poté jasné vidí na uvedených příkladech chyby, kterých je nutno se vyvarovat.