Křesťanský kříž vyjadřuje mnohem víc

Kolikrát Vás napadne věta: Jak to, že na krku nosí křesťanský kříž, když se chová, jako nekřesťan? Je to zvláštní, ale s křesťanstvím je symbolika kříže spojována teprve později.

křížek

Dříve tomu bylo jinak.
Kříž byl používán a vídán všude tam, kde se něco významného stalo, kde ukončil někdo svůj život, nebo naopak někdo jiný zde smrti unikl o vlásek, a to daleko dříve, než nastoupil v křesťanství na místo jednoho z nejznámějších symbolů věřících.

V čem je podstata kříže?
Kříž, jako takový vychází hlavně ze dvou směrů, jež představuje horizontála a vertikála. Směry ducha a těla, které se prolínají v jednom bodě.
· Jen si připomeňte, kolikrát za život jste stáli na křižovatce rozhodování. I to je symbol kříže.
· Proč je písmeno X vybráno, jako neznámá v matematické rovnici?
· Křížkem si označujeme pasáže, které jsou důležité, nebo vhodné k zamyšlení. Činíme tak vědomě, nebo pracuje podvědomí?
· Jak vážete tkaničky, nebo provázek na balíku? Musíte je překřížit.
A tímto uvažováním by se dalo pokračovat dál a dál. Něco tedy na tom symbolu kříže musí být!

Křesťanský kříž byl přiblížen k Bohu.
Horizontální a kratší směr na křesťanském kříži se dá vyložit, jako pozemský život člověka. Vertikální a delší směr je myšlen, jako cesta k nebi, tedy blíž k Bohu. To, že se oba směry střetnou v jednom bodě, znamená duchovní spojení s Bohem. Proto je přívěsek ve tvaru křesťanského kříže symbolem duchovní síly člověka, který je s Bohem spojen. Vybízí ke svobodné lásce k životu. Ke svobodným rozhodnutím, které neubližují ostatním lidem, ale přitom obohacují člověka samého. Jak těžká musí taková rozhodnutí někdy být viďte?

náboženství

Možná pořízením křesťanského křížku na řetízek můžete symbolizovat křesťanství, které máte hluboko ve svém nitru zakódované, aniž byste se přímo hlásili k víře. Ale principy tohoto náboženství jsou Vám přesto velmi blízké. Podpoří Vaše činy a snažení. Dodá Vám sílu v rozhodování, které neubližuje.