Manipulační vozík

Manipulační vozík je užitečný pomocník a má, stejně jako je rozmanitá lidská činnost, mnoho podob. Ty se liší výškou zdvihu, trakcí, nosností atd. Kritérií, jak si vybrat ten nejvhodnější, je mnoho:
Klasický elektrický vysokozdvižný vozík

Podle pohonu pojezdu

 • Naftové, často se pohybují ve venkovním prostředí. Zajišťují převážně nakládky a vykládky aut a převozy materiálu či hotových výrobků v rámci areálu firmy
 • Benzínové, využití podobné jako naftové, ale se snazšími starty za nižších teplot
 • Plynové, kde pohonným médiem je plyn propan. Využití tam, kde stroj manipuluje ve vnitřním i venkovním prostředí
 • Elektrické, které díky absenci výfukových plynů zajišťují provoz v uzavřených halách a v potravinářských provozech.
 • Ruční, ty se pohybují většinou ve stísněných skladových prostorech. Z místa na místo se tlačí lidskou silou a zdvih břemene je zajištěn ručně pumpovanou hydraulickou pumpou. Někdy je pohon hydrauliky svěřen elektromotoru bateriovému nebo klasickému na 220 V. Ten je napájen prodlužovacím kabelem, který tahá za sebou. Pracoviště retraku, vozíku pro velmi vysoký zdvih

Podle výšky zdvihu

 • Nízkozdvižné, ty zvedají cca jen 10 cm, slouží k naložení palety a jejím převozu mezi výrobní halou a skladem nebo k jinému stroji k další operaci.
 • Vysokozdvižné klasické s obvyklou výškou zdvihu 4-5 m. Zvláštností jsou pak vozíky ve vagónovém provedení, které se svou sníženou průjezdní výškou jsou schopny zajíždět a manipulovat s břemeny uvnitř prostoru železničních vagonů a kamionů.
 • Retraky, schopné zvedat břemena do výšky 8 – 13 metrů. Setkáváme se s nimi ve skladech, v nichž se zboží skladuje z důvodu úspory místa ve vysokých regálech. Do takové výšky řidič ani nevidí, proto jsou tyto stroje vybaveny kamerami pro přesné najetí do místa určení. Počítadlo výšky přímo ukazuje patro regálu, do kterého je břemeno zvednuto.


Speciality

 • Vozíky do nevýbušného prostředí, můžeme se s nimi setkat všude tam, kde jsou výbušné plyny nebo prach. Obvykle se jedná o klasické vozíky standardního provedení, které specializované firmy upravují. Podstatou je zabránění přístupu okolního vzduchu k teplým či horkým dílům a zabránění vzniku a přeskoku statické elektřiny. Stykače a spínače mají nejiskřivé provedení.
 • Vozíky do nízkých teplot. Setkáváme se s nimi především v mrazících boxech potravinářských velkoobchodů. Opět se většinou jedná o standardní stroje, avšak s nízkotuhnoucími provozními náplněmi, jiným provedením ložisek, atd.
 • Vozíky do vysokých teplot jsou určeny pro železárny a slévárny. Zvláštní důraz je kladen na ochranu před roztaveným kovem. Kola jsou zakrytována, pneumatiky nejsou vzdušnicové, ale plnopryžové nebo ocelové. Pístnice a hadice hydrauliky mají speciální tepelné návleky, elektroinstalace a hadice mají tepelné štíty. Tepelně odolné sklo se nesmí se rozsypat na kousíčky, ale může popraskat.
 • Vozíky těžkotonážní jsou schopny zvedat 32 a více tun. Jsou to obrovské stroje, které pracují v těžkých výrobních provozech, ocelárnách, na překladištích.


Škála těchto strojů je rozmanitá a jejich pomoc neocenitelná.