Mezinárodní stěhování je vždy náročná procedura především ve své přípravné fázi

Balení věcí aneb generální úklid

Každé stěhování do zahraničí má výhodu v tom smyslu, že se velice jednoznačně a razantně rozhodnete, co si ponechat, a čeho se zbavit. V jedné webové diskusi padl zajímavý tip, jak to vyřešit. V průběhu balení věcí do předem zajištěných papírových krabic nebo plastových přepravek odkládáte předměty roztříděné do tří základních kategorií: Krabice popíšete symboly S SEBOU, VYHODIT, a DO BAZARU. Třídění je jednoznačné a efektivní.

kamion

Plná moc

V případě, že za hranice putujete pouze na dočasnou dobu, řekněme na rok, či na dva, vyplatí se pro přebírání poštovních zásilek pověřit blízkou osobu (rodiče, prarodiče), kteří vám zásilku na poště vyzvednou na tzv. generální plnou moc. K některým úředním úkonům mohou posloužit datové schránky, ovšem zásilky výhradně do vlastních rukou musíte přebírat pouze vy. V tomto případě musí vaši blízcí nahlásit odesílateli vaši současnou adresu – takových zásilek však bývá velice málo a jsou spíše výjimečné.

Seznam věcí

Jestliže svěříte stěhovací proces specializované firmě , nezapomínejte na soupisku stěhovaných předmětů. Měla by být vytvořena jak v českém jazyce, tak v angličtině (u anglicky mluvících zemí), případně v němčině. Jestliže se stěhujete do Francie, nezapomínejte ani na francouzštinu – tamní lidé jsou na svůj jazyk patřičně hrdí. Na seznamu by nemělo chybět vůbec nic – žádná drobnost.

Prohlášení o osobním majetku

Doporučuje se také vyhotovit čestné prohlášení, ve kterém uvedete, že jde o stěhování vašeho nábytku a osobních věcí, a že se jedná o předměty již použité, nikoliv nové. Je to kvůli podezření z bezcelního transportu zboží, které by mohlo být určeno k přímému prodeji.

hračka

Parkování

Stěhováci po vás budou vyžadovat zajištění volného parkovacího místa v den stěhování (podle velikosti vozidla to může být délka až 15 metrů), a to jak v místě příjezdu, tak i odjezdu. Parkovací stání by nemělo být zbytečně daleko od bodu vykládky. Často se totiž stává, že je v místě bydliště zákaz parkování (stání), pro tyto účely je důležité zajistit na patřičném městském magistrátu výjimku pro stěhovací den a SPZ vozidla.