Podrobněji o poppers

  1. Co se skrývá pod názvem poppers?

Co je to poppers? To je na internetu velmi vyhledávaná otázka. Nyní si můžeme sdělit pár základních informací. Toto slovo je v podstatě jakýmsi slangovým výrazem pro nitritové čističe. Jedná se o malé nebo větší lahvičky s nebezpečnou látkou. V České republice se pod tímto názvem setkáte s nitritovými čističi určenými pro průmyslové použití. Jedná se tedy o vysoce koncentrované produkty.

výstraha

  1. Jaké je jejich využití a použití?

Používají se zejména na audio a video hlavy rekordérů. Dá se s nimi průmyslově čistit materiál jako je kůže. Ideální k vyčištění dalších nežádoucích nečistot. Velice rychle se zbavíte veškeré špíny díky těmto čističům také z erotických pomůcek a hraček. Čističe se používají na penilní kroužky, kombinézy, pouta a další fetish kožené pomůcky nebo erotické hračky.

Přímá inhalace je zakázána

Co víc můžeme říci o této látce? V lahvičkách se ukrývá látka zvaná nitrity. Může se jednat o různé druhy nitritů. Vždy je však látka vysoce hořlavá a nebezpečná. Proto se s lahvičkou nesmí pracovat u otevřeného ohně. Při práci s čističem je také přísně zakázáno kouření nebo jakákoliv jiná manipulace s otevřeným ohněm.


Látka je také nebezpečná pro vdechování. Přímá inhalace je samozřejmě zakázána. Může způsobit nejenom podráždění sliznice, ale také spoustu dalších nežádoucích účinků. Bolesti hlavy, omámenost, malátnost, zvracení, šok, bušení srdce, infarkt a spoustu dalších nežádoucích účinků. Není povoleno látku čichat.

lupa

Dávejte dobrý pozor i v případě manipulace. Obecně bývají tyto látky opravdu těkavé a mohou způsobit při kontaktu s pokožkou popálení nebo vyrážku. Při manipulaci se používají ochranné pomůcky, aby nedošlo k zasažení pokožky. Pracovat byste měli pouze ve velmi dobře větrané místnosti a nevdechovat výpary.
Přípravky jsou určeny pouze k technickému použití.