Co je náplní práce elektrikáře

Začněme trochu zeširoka a řekněme, že provádí instalace, montáže, rekonstrukce a oživení elektrických sítí a veškerých elektrických zařízení. To je široký pojem a elektrikáři se také specializují na určité obory podobně, jako např. lékaři.

elektroinstalace

Na elektrikáře se můžete obrátit s prosbou o

  • výběr, nákup a zajištění elektrotechnického materiálu a potřebného zařízení. Měl by vám také být schopen doporučit vhodnou alternativu k vašemu požadavku ohledně instalací elektrických rozvodů a zařízení.
  • provedení měření a testování elektrických zařízení, která jsou v provozu, stejně tak o kontrolu kabelových rozvodů.
  • provedení elektroinstalačních prací ve všech obytných a provozních budovách. Týká se to všech bytových a rodinných domů, průmyslových závodů a zemědělských budov a prostor.
  • realizaci elektrického zařízení ohledně veřejného osvětlení v obci, světelné signalizace v dopravě, energetické centrály a dalších veřejných míst.
  • montáž elektrických rozvoden, trafostanic a elektrárenských provozů.
  • montáž a zajištění rekonstrukce napájecích zdrojů a trakčních vedení v trolejbusové a vlakové dopravě.
  • montáž kabelových rozvodů vysokého a velmi vysokého elektrického napětí, zajištění bezkontaktního a kontaktního spínání.
  • signalizaci a měření elektrotechnických prvků a kompletaci celků na externí montáži.
  • revizi a opravu elektrických přístrojů, domácích spotřebičů, výrobních strojů a zařízení.

rozvaděče

Elektrikáři ve všech firmách, tedy i elektroinstalace Olomouc, musí splňovat patřičnou způsobilost k výkonu své profese, jednak musí mít platný certifikát (vyhláška 50/78 Sb), a v případě obtížných pracovních podmínek i další náležitosti. Pokud elektrikáři pracují ve výškách nebo v obtížných klimatických podmínkách, např. v hutních provozech poblíž vysokých pecí, kde jsou vystaveni nadměrnému horku nebo hluku, musí absolvovat pravidelné lékařské prohlídky. Elektrikář je také profese, která snad nejvíc musí dbát o bezpečnost. Denně totiž přichází do styku s vysokým napětím, které je životu nebezpečné. Podcenění každé maličkosti může mít v takovém případě fatální následky.