Fenomén Shiny pokémonů

První výskyt shiny pokémonů byl ve druhé generaci her, tedy Gold, Silver. Crystal. Shiny Gyarados byl dokonce i součástí hlavního příběhu, a sloužil k představení tohoto fenoménu. Šance na potkání takovéhoto exempláře byla 8485:1, a zůstala tak po několik generací her. Už tehdy však byly způsoby, jak tyto šance snížit.
figurka Butterfree na skále
Hlavní z nich bylo v té době křížení. Pokud jste totiž zkřížili odlišně zbarveného jedince s normálním, potom šance, že potomek zdědí toto zvláštní zbarvení, byla 128:1. To však platí pouze pro druhou generaci. Ve třetí, tedy Ruby, Sapphire, Emerald, Fire Red a Leaf Green nebyla možnost šance snížit.

Rozmachu však tito pokémoni dosáhli ve čtvrté generaci, Diamond, Pearl, Platinum, Heart Gold a Soul Silver, s možností výměny přes wi-fi připojení. A zde se objevily další metody, jak šance na jejich nalezení snížit.

Jednou z nich, která zůstala zachována i v pozdějších generacích, je tzv. Masuda Metod. Ta spočívá v křížení ve hře získaného exempláře se stejným druhem z jiného státu. Toto zvýšilo šanci, že potomek bude odlišně zbarvený, na 4250:1.

Další, pouze ve hrách Diamond, Peal a Platinum využitelných možností, byl PokéRadar. Ten umožňoval nalezení stejného druhu pokémona. Ovšem čím více jedinců stejného druhu v řadě takto bylo nalezeno, tím větší byla šance, že daný exemplář bude mít jinou barvu, a to až na 110:1 při 40 po sobě nalezených stejných exemplářích.

Přesouváme se do páté řady, Black, White, Black 2 a White 2. Zde poprvé tvůrci her přidali něco, co se stane standardem v dalších hrách, a to nastavení určitých pokémonů tak, že nemohou být jinak zbarvení. Týká se to především hlavních legend, zde tedy Reshirama a Zekroma. Nebyla tedy možnost, jak získat tyto druhy v alternativním zbarvení.
obrázek Magicarpa

Nutno poznamenat, že termín „Shiny“ nebyl pravým názvem, nýbrž označením, které vytvořili fanoušci. Ovšem právě ve hrách Black a White se tento termín poprvé objevil jako oficiální pojmenování těchto odlišně zbarvených jedinců.

Přesuneme se do her X, Y, Omega Ruby a Alpha Sapphire. Zde nás čekají poměrně velké změny. První a hlavní je, že šance na nalezení alternativně barevné příšerky se snížila na 4250:1, s Masuda Metodou na 1400:1. Dále byly přidány nové metody jako DexNav nebo řetězové rybaření, které šance na potkání takového jedince značně zvyšovaly.

A konečně zatím poslední hry, Sun, Moon, Ultra Sun a Ultra Moon. Přicházíme o řetězové rybaření i DexNav, ale získáváme SOS volání. Během zápasu je totiž šance, že si divoký jedinec zavolá na pomoc dalšího svého druhu. A čím víckrát zavolá, tím se i zvyšuje šance, že tento nově příchozí bude mít alternativní zbarvení.

Co nás čeká v regionu Galar? Kdo ví. Je však jasné, že shiny pokémoni budou existovat dál a že budou pro sběratele jedněmi z nejcennějších kousků.