Market Profile jako váš pomocník na Forexu

Obchodování je něco, co láká stále větší množství lidí. Ačkoliv z obchodování plyne mnoho rizik, lidé za tím vidí možnost rychlého získání peněz. Pokud na tom jste naprosto stejně, avšak máte v této oblasti nějaké zkušenosti, určitě oceníte všemožné nástroje, které vaše snažení v této oblasti zjednoduší a zefektivní. Co se třeba podívat na to, jakým způsobe je možné číst trh? V současnosti je to prováděno například pomocí profilace, což je realizováno nástrojem, který se nazývá Market Profile.Ilustrace marketingu

Dva základní typy pro jednoduchou orientaci

Pokud jde o profilaci trhu, je třeba vědět, že jde o sledování času a ceny. V takovém případě se pracuje s takzvaným Time Price Opportunity, ve zkratce jen TPO.
Naopak druhým typem profilace je metoda, která využívá reálné Volume. Tato metoda se pak nazývá Volume Profile a jde o sledování objemu zobchodovaných kontraktů.

Přehled o uskutečněných kontrakcích je jenom zbožným přáním

Pokud jde o Forex, je třeba si uvědomit jednu věc – protože jde o decentralizované prostředí, není možné mít jakýkoliv přehled o tom, jaké byly uskutečněné transakce.Obchodování online

Jak to však je v ohledu dnešního pohledu na tento nástroj?

V současnosti je Market Profile tvořeny mnoha součástmi, které z něho dělají jeden ucelený systém, se kterým dokážete zaznamenat nemalý úspěch. Příklad v rámci základních komponentů je možné hovořit o těchto:

  1. Profil = základ, který tkví v profilaci trhu, a to na určité ceně
  2. Value Area = oblast, ve které trh pobýval celých 70 % svého času
  3. VAH (Value Area High) = horní hrana oblasti hodnoty
  4. Point Of Control = férová cena v ohledu vnímání trhu
  5. HVN (Low Volume Node) = oblast, ve které se nachází nízký zájem obchodníků

Tento nástroj se může stát i vaším společníkem při boji s nástrahami, které finanční trh, a to zejména Forex, obsahuje. Nenechejte se tedy zviklat neúspěchy ostatních, ale využijte nástroje, které vám úspěch přiblíží.