Ubytování Loket může být součástí výpravy za poznáním

Putování podél řek

Příroda je vynikajícím zdrojem energie, kterou lze čerpat v podstatě bez omezení. Jen si vybavte ovoce a zeleninu, jejichž účinky na lidský organismus jsou nepopiratelné. Podobný pozitivní efekt má také pobyt na energeticky vydatných místech, jsou to především horské masivy s dalekými výhledy, lesní porost nezasažený civilizací, oblasti bez vlivu průmyslové výroby a také vodní plochy a toky, zejména vodopády, peřeje a ostré meandry.labuť na řece Ohři.jpg
Již za socialismu byla naše země vyhlášenou turistickou velmocí, turistika se tu provozovala formou individuálního i kolektivního sportu, ostatně, pěší chůze je nejpřirozenější pohyb, který je člověku vlastní již odpradávna. Spolu s turistikou se velkému rozmachu také těšily vodácké výpravy a v poslední době se velmi rozmáhá putování podél řek cyklostezkami, anebo osobním vozem.
Česká krajina se může pochlubit mnoha zajímavými lokalitami v tomto ohledu a jízda na kole nebo autem podél řeky je nesmírně působivá a uklidňuje psychiku, což je v dnešním uspěchaném světě nesmírně cenné. Je to přirozený antistres, o jehož účincích se již přesvědčily stovky nadšenců.podkrušnohorské chalupy nedaleko Karlových Varů.jpg

Říční toky skýtají nebývalé možnosti shlédnout přírodní a historické památky

Nejčastěji se lidé v Česku vydávají na stezky podél horního toku Sázavy, podél Vltavy, Lužnice a Ohře. Jednodenní, víkendové i týdenní pobyty lze spojit s návštěvou pamětihodností, kterých je podél řek nespočet. Zajímavý tip na výlet může být například pobyt v Karlových Varech a v nedalekém městečku Loket nad Ohří. To bylo vyhlášeno Městskou památkovou rezervací již v roce 1980, tvoří ji dominanta středověkého hradu, část městských hradeb, kostel sv. Václava a měšťanské domy na náměstí T. G. Masaryka.
Ubytování Loket Pension Ulrika.cz můžete realizovat v některém z hotelů či penzionů, z jejichž oken na vás dýchne atmosféra vskutku nezvyklá, kterou můžete prožít jen na některých místech v Česku, např. v Třeboni, v Českém Krumlově, nebo v Telči.