Minulost nám může pomoci odhalit budoucnost

Každý z nás hledá v životě odpověď na otázku, kdo je, odkud přichází a kam směřuje. A různí lidé upřednostňují různé způsoby, jak se této odpovědi dobrat. A pátrají po ní dokonce i ti, kteří si tuto možnost ve skutečnosti ani nepřipouští, jedná se totiž o základní životní potřebu, najít sám sebe, kterou musíme vyřešit, ať již vědomě anebo podvědomě. Někdo proto doslova hádá z křišťálové koule, jiný studuje různé filozofické směry a přístupy k životu a další volí fakta. A právě pro ty, kteří sázejí raději na podložená fakta než na špatně uchopitelné domněnky, je zde k dispozici genealogie.

předkové

Každý, kdo zjistí, čí krev mu v žilách koluje, kdo byli jeho předkové, jak žili a odkud pocházeli, přijde z velké části na kloub historii své rodiny, a je známou pravdou, že v minulosti se nachází klíč k naší přítomnosti a budoucnosti. Slovy klasika, minulost se opakuje. Známe-li tedy svou minulost, dokážeme si vysvětlit přítomnost a alespoň částečně odvodit i svou budoucnost anebo si dát naopak pozor na to, aby se neopakovalo něco, co bychom už podruhé opakovat nechtěli.

Takže pokud chceme zjistit, odkud pocházíme a kdo jsou naši předkové, měli bychom si nechat vypracovat rodokmen naší rodiny. A ten může vypadat různě. Buď se můžeme zajímat jen o přímou otcovskou linii anebo celou věc pojmeme komplexně, aby nám nezůstalo nic skryto, a necháme si vypracovat rodokmen zahrnující předky obou rodičů. Taková varianta je náročnější, ale má zároveň větší výpovědní hodnotu.

bizon

Nicméně podstatné také je i to, komu takový náročný úkol svěříme. První variantou je vždy vypracovat si rodokmen rodiny svépomocí, ovšem to je velice pracné, časově náročné a rovněž vyžadující znalost zdrojů i starých jazyků. Mnohem jednodušší proto je, obrátit se na profesionála. A nejlépe takového, který má bohaté zkušenosti a dobré reference .