Není nad zemní práce Praha

Plánujete-li jakoukoliv stavbu, pak je zapotřebí profesionálně uzpůsobit terén k zamýšlené stavbě a vytvořit rovnou plochu pro její základy. To se samozřejmě neobejde bez terénních úprav a vyplatí se tuto činnost přenechat profesionálům s bohatými zkušenostmi v tomto oboru. Provádíme nejen samotné výkopové práce, ale zároveň nabízíme odvoz odtěženého materiálu včetně jeho uložení na oficiálních místech, a to i včetně poplatků. Disponujeme tedy, jak těžební, tak i dopravní technikou podle platných norem a zákonů.

bagr

Zemní práce Praha – firma, která ví, jak na to!


Jsme firma s dlouhou tradicí, která se i přes úskalí vývoje české legislativy dokázala udržet v tomto náročném a specializovaném oboru do dnešních dnů. Náš vysoce profesionální a poctivý přístup k problematice výkopových prací a likvidaci odpadů přesvědčil nejednoho zákazníka o erudovanosti naší firmy. Spojte svůj budovatelský záměr se zkušenostmi profesionálů a veškeré odborné práce ponechte jejich vedení. Výsledkem bude bezproblémový průběh všech prací v souladu s platnou legislativou naší země.

Nabídka služeb profesionálů z firmy zemní práce Praha:

– provádíme komplexně veškeré zemní práce včetněodvozu a uskladnění výkopových materiálů
demoliční práce s uskladněním odpadů všeho druhu
– disponujeme hydraulickou bourací technikou a nákladní dopravou
– zajišťujemejeřábnické práce
– ručíme za bezpečné provádění všech prací v té nejvyšší kvalitě a dbáme vždy na ochranu životního prostředí

Zemní práce Praha- správný partner pro vás

buldozer

Každé zahájení stavby spojené s výkopovými pracemi včetně budování podzemních tras inženýrských sítí je spojené s pečlivým naplánováním a odborným vedením všech souvisejících činností. Zároveň je zapotřebí veškerý nadbytečný materiál uložit v souladu s právními předpisy s ohledem na ochranu životního prostředí.

Chcete-li budovat efektivně v souladu s platnými zákony a chránit životní prostředí? Obraťte se s důvěrou na naši specializovanou firmu.