Okousaným tužkám dejte vale

Jak náročné pro Vás musí být sepsání jakékoliv písemnosti, když k tomu nemáte vlohy a nadání! A že jich na vysoké škole musíte zpracovávat! Inu, i tyto úkony patří k získání vzdělání. Musíte přece předvést, co ve Vás je, a to po všech stránkách.
Někdo zase neoplývá schopností mluvit. I to je kámen úrazu, když studujete!


Ale vraťme se k těm písemnostem.

K zápočtu potřebujete sepsat odbornou seminární práci, abyste mohl postoupit o krůček blíž k ukončení ročníku. Zbývá jen tento zápočet! A přesto oddalujete moment, kdy usednete ke stolu a začnete!

Nemusí to ale být zas tak těžké, když máte prezentovat své vlastní názory a vědomosti na dané téma! Tak co ta okousaná tužka a bílý papír před Vámi?

Je nutné najít řešení!

Seminární práce není takový problém, který nemůžete nezvládnout! Dejte si říct a nechte se, tak zvaně nakopnout tím, že si ujasníte alespoň osnovu svého spisování!
Začněme společně:

· úvod
· obsah
· vlastní text
· závěr
· použitá literatura
· seznam příloh, případně seznam citací.

No ano, musí tam přece být nějaké přílohy, které celou práci oživí! A citace? Tím přece ukážete, že jste si k tématu prostudoval i patřičnou literaturu! To bude asi Vaše první zpracování seminární práce, kterou se budete prezentovat na vysoké škole, že ano? No, je to vidět!

Probuďte svůj lenivý mozek a pročistěte si mozkové závity kratší procházkou! A ne, že zase skončíte ve své oblíbené hospůdce se svými kamarády. Práci musíte odevzdat včas, takže se v této chvíli musíte řídit oním známým: Pusť se do toho, půl je hotovo! Posezení s kamarády odložte alespoň po úvodu a vlastním textu! Druhý den můžete pokračovat závěrem, ve kterém shrnete vlastními slovy celou svou práci.

Obsah, použitá literatura a citace jsou už jen formalitou. A přílohy Vás určitě napadnou také hned po přečtení celé práce!
Když na to přijde, můžete se obrátit na odborníky, kteří Vám pomohou se slovními obraty, obsahem, gramatikou a celkovou stavbou celé seminární práce! To by také šlo.