Přivolejte si na pomoc bohyni

Už jste někdy přemýšleli nad tím, jaký je vlastně smysl života? Třeba přímo toho Vašeho. Narodíte se, žijete, a nakonec ze světa odejdete. Jaký to má smysl? Proč tomu tak je? Co se tím zamýšlí?
Jaký je tedy smysl života? Tak na tuto otázku se jen velmi těžko najde odpověď. Slabší povahy se z hledání odpovědí mohou i pomátnout na rozumu, protože jim nestačí kapacita mozkových závitů. Silnějším povahám se stoprocentně zamotá hlava nad podobnými úvahami. Je to prostě složité.
blesk
Začněte u vzniku Země, jako takové.
Laicky řečeno, Země vznikla shlukem energie, která přitahovala poletující vesmírná tělesa. Ta se k energii jakoby přilepovala, až vznikla planeta Země, na které se postupem času započal život. Tato planeta ale poletovala kolem Slunce, jako mnoho ostatních. Naše Země se tudíž stala součástí sluneční soustavy. Toť fakta, která jsou dána vědeckými výzkumy.
Ale co my, lidé, kteří žijí obyčejný život a kteří vědeckým postupům nerozumí. Nebo jim nevěří. Nám se do mysli vkrádají docela jiné myšlenky. Co když opravdu existuje vyšší moc , která je ve vesmírných dálavách ukryta?
· Proč nám náš mozek umožňuje myslet na věci, ve které jiní nevěří?
· Proč si vědci jsou tak jisti svými tvrzeními o vzniku Země?
· Co jsou vlastně vědecká fakta?
· Co je za hranicemi vesmíru?
· Kdo vesmír ovládá?
Co kdybyste o odpovědi požádali přímo onen vesmír? Jde to vůbec? Ale jistě, že jde. Budete-li o svých pocitech přesvědčeni, tak určitě ano. Kálí – bohyně, která podle náboženství vládne vesmírnou energií, by Vám odpovědi mohla poskytnout.
vesmír
Nevěříte? Vyzkoušeli jste to snad? Nevyzkoušeli. Tak nemůžete tvrdit, že to nejde.
Učiňte přítrž svým nejasným domněnkám, dejte jasnou odpověď své jasné otázce. Přivolejte bohyni do svého světa a oddejte se její energii, kterou Vám sešle, abyste prozřeli ve svém nitru. Budete možná velmi překvapeni, jakou silou přemůže Vaše dosavadní všední dny. Jakou silou přemůže Vaše dosavadní myšlení. Dozvíte se, co jste nikdy ani v nejtajnějších snech netušili!