Proč právě nebankovní úvěr?

Když si člověk potřebuje půjčit peníze, a je vcelku jedno, zda k podnikatelským nebo spotřebitelským účelům, nejednou musí zvažovat nejen to, kolika peněz mu bude zapotřebí, ale i to, kde má vůbec naději na úspěch. Protože různé finanční instituce mají různá pravidla a různé na klienty kladené nároky a tak ten který člověk ne vždy a ne všude uspěje.
A zejména ti, kdo se obávají možného neúspěchu, sázívají nejednou už automaticky na nebankovní sektor. A ti, kdo v sebehodnocení ‚přestřelili‘, přecenili své kvality, je nejednou dříve či později následují.
Protože u nebankovních společností je naděje na úspěch při žádání o půjčku o poznání větší. Zejména pokud se jedná o půjčku nesoucí jméno hypotéka bez registru.
americká dvoudolarovka
U této půjčky lze totiž uspět i v případě, že má žadatel nějaký ten nepříjemný záznam v registrech dlužníků, že neoplývá zrovna nějak dobře vypadajícím daňovým přiznáním a jeho příjmy také nejsou ničím světoborným.
U podnikatelského úvěru se tu totiž vůbec nenahlíží do bankovních a nebankovních registrů a není třeba se starat ani o žadatelovy příjmy.
A u úvěru spotřebitelského se nahlíží do registrů jenom proto, aby se ověřilo, zda žadatel není předlužen, takže tyto buď nejsou na překážku poskytnutí úvěru, nebo lze jejich nekvalitu kompenzovat angažováním spoludlužníka. A dobře vypadající registry mohou dokonce zapříčinit nabídku nižších úroků pro žadatele.
prasátko se stovkou
Podnikatelé mohou takový úvěr využít k čemukoliv, co souvisí s jejich podnikáním, mohou se jím ale také vyplatit z dluhů a exekucí, a to za výhodných podmínek. Úvěr se tu běžně poskytuje na jeden rok až třicet let a mezi jeho přednosti patří to, že lze peníze získat bez zbytečných průtahů třeba již do čtyřiadvaceti hodin od podepsání smlouvy.
A ať už potřebujete ten či onen typ úvěru, jedno je jisté. A sice že dáte-li tu do zástavy vhodnou nemovitost, bude vám s největší pravděpodobností vyhověno. A o to přece jde.