Prostor pro převlékání

dřevěné skříně

Jsou lidé, kteří přijdou do zaměstnání a můžou začít pracovat. Většinou se jedná o práci v kanceláři. Tito zaměstnanci nepotřebují, pokud jim to nestanoví nějaká firemní vyhláška, pracovní oděv k výkonu svého povolání. Samozřejmě, že jejich civilní oděv by měl odpovídat typu povolání a jistým způsobem i reprezentovat. Zcela jinak jsou na tom zaměstnanci, kteří se k výkonu svého povolání musí nutně převléknout do pracovního oděvu. A nejsou to jen zaměstnanci, kteří obsluhují stroje nebo stavební dělníci, můžou to být i zaměstnanci, kteří manuálně nepracují, ale musí v zaměstnání používat předepsaný dres. Všem zaměstnancům, kteří se musí v zaměstnání převlékat, musí být umožněno odložení svého civilního oděvu bezpečně a taky hygienicky.

Hygiena na pracovišti

Pod termínem hygiena na pracovišti si každý většinou představí společné umývárny. Ale hygiena se musí dodržovat nejen na umývárnách, ale i v kuchyni, v jídelně, ve společných prostorách i v místnostech, které jsou určeny k převlékání. Každý takový prostor by měl být zařízen tak, aby si zde zaměstnanci mohli své osobní věci odložit bezpečně. Kromě toho by měl být prostor pro odkládání i řádně větraný. Největším problémem bývají právě nevětrané skříňky. Pak stačí, když si do nich odložíte mokrý kabát nebo promáčenou obuv, a po ukončení pracovní směny zjistíte, že se vlastně nemáte do čeho převléknout. Tato nepříjemná situace vám nebude hrozit v případě, že zaměstnavatel vybaví prostor pro odkládání osobních věcí a oděvůfunkčními a praktickými skříňkami .

Pracovní zázemí

Každá společnost vytváří pro své zaměstnance jiné pracovní zázemí. Záleží na prostorách, kde společnost funguje, na počtu zaměstnanců i na výrobním programu. Neměl by zapomenout ani na vhodný prostor k odkládání osobní věcí, který může vybavit kvalitními kovovými skříňkami.

plechové šedé skříně, barevné zámečky