Tam, kde se bez pomoci nedostanou

Lidé na vozíku žijí a bydlí stejně jako ti zdraví. Mají sice omezený pohyb, ale s tím už se naučili žít a život berou tak, jak je. Mnozí z nich sportují a věnují se dalším aktivitám. Ale taky musí občas zajít na úřady, navštívit lékaře či do obchodu. Zdravému člověku je jedno, jestli bude muset zdolat nějaké ty schody, ale pro člověka na vozíku je to velký problém. S vozíkem se bez cizí pomoci do vyššího patra prostě nedostane. A pokud není v budově výtah, je jediné možné řešení, které pomůže handicapovaným lidem zdolat výškový rozdíl. Šikmá schodišťová plošina je pro ně něco jako výtah. Dopraví je do kteréhokoli patra. Její montáž probíhá bez zásahu do stávající stavby a dá se použít v interiéru i exteriéru.

kroky

Schody jsou velkou překážkou

Nadáváte, když máte do třetího patra vyjít po schodech? Lapáte po dechu a nemůžete se nadechnout? Výšlap do schodů vám dává zabrat, a to jste po zdravotní stránce v pořádku a váš pohybový aparát funguje na 100%. Co mají teprve říkat chudáci vozíčkáři, pro které jsou schody, bez cizí pomoci, nepřekonatelnou překážkou. A schody jsou snad všude. Městské i obecní úřady mají většinou víc jak jedno patro a obytné domy jsou stavěny do nebes. Jak se má potom takový handicapovaný člověk dostat tam, kam potřebuje, když výtah není k dispozici a schodiště je jedinou přístupovou cestou? Tady je jediné řešení, které lidem na vozíku umožní dostat se i do vyšších pater, a tím je schodišťová plošina.

výtah

Pomoc je na místě

Pomáhat lidem s handicapem by mělo být pro každého naprostou samozřejmostí. Vždyť oni taky byli kdysi zdraví a plní elánu, a to, co se jim přihodilo, může potkat kteréhokoli z vás. Ve vteřině se vám může změnit život takovým způsobem, že se bez cizí pomoci neobejdete stejně jako oni. Pomáhejte všemi možnými způsoby. Myslete na tyto lidi i při stavbách domů, budov i dopravních stavbách.