HANÁCKÉ PRÁVO v Hulíně, 7.-8.6.2014

 

V roce 2014 se v Hulíně bude konala významná folklórní akce, hanácké právo. Tato akce se v hulínské historii konala několikrát, prokazatelně víme, že v roce 1937, 1960 a poslední opakování bylo realizováno v roce 1974. Čtyřicet let poté se do obnovy tradice pustila i naše generace. Akce proběhla o víkendu 7. – 8. června 2014.

2014-06-07-program

„Hanácké právo“ je zvyk, který se na Hané udržuje jako památka, jak se naši předkové bavívali. V Hulíně proběhlo přesně po 40 letech. Základním a charakteristickým rysem této akce
je obchůzka po městě, navštívení známých, přátel, významných občanů a společné pobavení se. Chasa (svobodná mládež) zvolila ze svého středu stárka a dva mladší stárky, které vyslala k rychtáři (starostovi) vyjednávat a žádat, aby konec masopustu patřil jim. Když jim to bylo přislíbeno, ovšem s podmínkou, že budou mít právo se nejen veselit, ale že musí po tu dobu převzít veškeré řízení obce a starat se i o pořádek v ob­ci, začalo veselí.

Během průvodu bylo naplánováno po městě ve dvou dnech asi 20 zastávek a byl stanoven poměrně podrobný časový harmonogram. Každá zastávka byla situována do místa, které je spádové pro několik blízkých ulic (např. křižovatka, parkoviště, sídliště atd.). Na každé zastávce bylo „vypláceno“ několik osob, které v dané lokalitě bydlí (cca 15-20 osob, rodin, známých, osobností společenského života atd.).

Fotografie z akce na tomto odkaze.

HanackePravo2014_90

Zastávka proběhla dle tradice. Stárci přečetli veršovanou vtipnou zajímavou neurážející krátkou frázi před nastoupenými účastníky, ti si vše vyslechli a byli „odsouzeni na např. 200 ve zlatě a např. 25 na gatě“. Na každé zastávce byli „souzeni“ všichni najednou. Proběhlo vyplácení: „odsouzení“ jsou v předklonu opřeni o lavici, kolem pobíhající „kopaři“ s ozdobenými ferolami (plácačkami) jim za doprovodu Hulíňanů a okolo tancujících hanáků vyplatili na zadek určený počet plácnutí. Tím zastávka skončila, na programu bylo drobné pohoštění, pobavení se mezi sebou a odchod průvodu. V průvodu šlo cca 50 účastníků (tanečníci, radní, kopaři, policajti, muzikanti, doprovod). Během víkendu jsme navštívili na zastávkách cca 100 rodin. Na začátku, konci a na dalších třech určených zastávkách jsme tančili hanáckou besedu, kterou se naučilo v Hulíně 18 párů! Po celou dobu průvodu jel před průvodem „občerstvovací“ předvoj, který znamenal blížící se průvod.

Nutno podotknout, že samotné odsouzení a vyplacení bylo vždy poctou a průvod se zastavoval u lidí, kteří měli pro tuto činnost pochopení a byli „žertumilovní“. Celé hanácké právo mělo své oficiální zahájení v sobotu v 9:30 před radnicí, ukončení v neděli v 13:30 letním kině. Akce byla naplánována pouze v případě, že nebude celý víkend silný déšť.

2014-06-07-mapa
V sobotu večer bylo navíc na programu HANÁCKÉ HODOVÁNÍ v prostorách kulturního klubu. K tanci i poslechu hrála muzika, podávaly se hanácké kulinářské speciality. Vstup na tento večer byl volný!

Historii této hanácké tradice v Hulíně i aktuální informace o průběhu byly k dispozici na internetových stránkách www.kkhulin.cz. Od ledna jsme žili přípravami, šili jsme si nové kroje, učili se hanáckou besedu.

Hanácké právo je ostatkový zvyk, který se na Hané, a to hlavně na vesnicích, udržuje jako památka, jak se naši předkové bavívali a jak prožívali masopustní veselí. Základním a charakteristickým rysem této akce je obchůzka po městě, navštívení známých, přátel, významných občanů a společné pobavení se.

Na počátku dvacátého století se tato událost kvůli větší oblíbenosti a přístupnosti přesunula do letních měsíců. Chasa (svobodná mládež) zvolila ze svého středu stárka a dva mladší stárky, které vyslala k rychtáři (starostovi) vyjednávat a žádat, aby konec masopustu patřil jim. Když jim to bylo přislíbeno, ovšem s podmínkou, že budou mít právo se nejen veselit, ale že musí po tu dobu převzít veškeré řízení obce a starat se i o pořádek v ob­ci, začalo veselí. Nově zvolený rychtář měl k výkonu „práva“ pomocníky, dva konšely a písaře, kopaře, ponocného, kominíka a několik policajtů.

„Právo“ představuje meč ozdobený fábory. Nezbytnou feroli (plácačka, kterou se vyplácí jednotliví účastníci akce) představuje zvláštní vařečka, na konci rozštěpená, aby při klep­nutí vydávala ostřejší zvuk. No a „hříchy“ a „přečiny“, ty se nasbíraly na každého. Za ty se soudilo, odsuzovalo a vyplácelo. Nutno podotknout, že odsouzení a vyplacení bylo poctou a průvod se vždy zastavoval u lidí, kteří měli pro tuto činnost pochopení a byli, jak píše Skopalík, „žertumilovní“.

Původní obřadní zvyklosti „ostatkovýho práva“ se postupně rozrostly do atraktivní slavnosti celé obce. Jestliže šlo dříve o zimní povyražení mladých a to hlavně chlapců, dnešní „Hanácký právo“ je záležitostí celé obce. Krojovaní a účastníci průvodu nacvičují k tomuto účelu lidové tance, především besedu. V roce 1974 se v Hulíně tančila beseda moravská, v roce 2014 tančíme besedu hanáckou.

Poslední hanácké právo r. 1974

Před čtyřiceti lety se „právo“ konalo v rámci oslav 750 let první písemné zmínky o Hulínu a hanácký program byl jen malou částí bohatého kulturního víkendu 21. – 23.6.1974. Hulín tehdy navštívili známé osobnosti jako Karel Vlach, Y. Simonová, M. Chladil, K. Hála, R. Cortés a jiní. Mnozí pamětníci mají zajisté bohaté vzpomínky na tuto návštěvu i celý kulturní víkend. Hanácké právo probíhalo v redukované podobě, kdy hanácký kroužek obcházel pouze část města a některé zastávky byly „režimem“ předem zapovězeny. Rychtářem a vůdčí osobou celé akce byl pan Josef Regentík.

Ještě starší hanácké právo se konalo v roce 1960, z něj máme dokonce kvalitní videozáznam. Je na něm patrné, kudy průvod šel, kdo jej tvořil a známé tváře, které byly navštíveny.

Hanácké právo r. 1960

Hanácké právo se v Hulíně konalo v roce 1960 a je z něj dochován záznam.

 Posted by at 18:40

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(poviné)

(poviné)